Sloopvergunning bruggen

Er zijn veel vragen binnen gekomen over de aanvraag om een sloopvergunning voor de Kloosterbrug en de Flessenbergerbrug. 

Geschiedenis

Sinds 2012 hebben wij ons ingespannen om het 5e en 6e pand van het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te maken, samen met gemeente Hattem, waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Stichting Apeldoorns Kanaal en Stichting Recreatie Wapenveld wilden het Apeldoorns Kanaal vanaf de IJssel bevaarbaar maken voor motorvaartuigen BM-klasse door de bruggen beweegbaar te maken. Daarom is er in Wapenveld een kade gekomen en in Heerde een aanlegsteiger. Maar voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal is aanpassing van de Hezenbergersluis ook noodzakelijk, en daarvoor ontbrak het draagvlak. 

Daarom heeft de gemeenteraad in 2017 oproep naar de provincie gedaan om het Apeldoorns kanaal beter beleefbaar te maken. Zo kunnen de investeringen die al gedaan zijn benut worden, en het kanaal geschikt gemaakt voor (onder andere) sloepen en fluisterboten. Voor deze boten is een doorvaarhoogte van 1.30 meter noodzakelijk. Vanaf de Hezenbergersluis in Hattem tot de Bonenburgersluis in Heerde hebben de bruggen deze hoogte, behalve de Kloosterbrug en de Flessenbergerbrug. 

In 2018 heeft de provincie het meerjarenprogramma voor het Apeldoorns Kanaal vastgesteld. Een programma dat tot stand kwam met de agenda van Veluwe op 1. Hierin hebben vertegenwoordigers van provincie, waterschap, maatschappelijke organisaties, recreatieondernemers en aanliggende gemeenten de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal verder uitgewerkt. 

Op basis van deze agenda wil de provincie een bijdrage geven. Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad de gevraagde cofinanciering beschikbaar gesteld. Daarna is de subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. In het laatste kwartaal van 2020 heeft de provincie de beschikking afgegeven. Begin dit jaar is gestart met het verder uitwerken van de plannen. 

Planning

De werkzaamheden aan de Kloosterbrug vinden waarschijnlijk in de 2e helft van dit jaar plaats, en die aan de Flessenbergerbrug in de 1e helft van 2022. Er moet nog een aannemer worden gezocht die dit gaat uitvoeren. Om te zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt als de aanbesteding daarvoor is afgerond, zijn sloopvergunningen aangevraagd vooruitlopend op het definitieve plan. 

Aanbesteding aannemer

De uitvraag voor de aannemer is op basis van EMVI. EMVI is een methode bij voor overheidsaanbestedingen, waarbij niet alleen naar de prijs wordt gekeken maar ook naar kwaliteit. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk onderdeel, hierop kan een aannemer flink scoren. De gemeente verwacht niet dat het mogelijk is om een verkeersveilige verhoging van de bruggen mogelijk te maken zonder sloop van de huidige bruggen, maar laat zich graag verrassen als een aannemer met een creatieve oplossing komt waarbij de bestaande brughoofden behouden kunnen blijven. 

Informatie

Op 5 maart zijn bewoners en gebruikers van panden, de beide voetbalverenigingen in de omgeving van de Kloosterbrug en de Dorpsraad Wapenveld geïnformeerd over de plannen voor de Kloosterbrug. De stremming voor voertuigen duurt zo’n 10 weken. Voor voetgangers en fietsers blijft er wel een oversteek.

Wanneer het werk precies begint is nog niet bekend. Dat hangt af van de planning van de aannemer en het overleg met waterschap Vallei en Veluwe, omdat het waterschap in dezelfde omgeving bezig is met het project dijkverbetering. Beide werkzaamheden moeten op elkaar worden afgestemd. Daarover wordt opnieuw een brief gestuurd naar degenen die ook op 5 maart een brief hebben gehad en naar de ondernemersvereniging Wapenveld. 

Het college heeft naar aanleiding van de brief van 5 maart een brief ontvangen van de dorpsraad en Stichting Recreatie Wapenveld over de ophoging van de bruggen. Wethouder Yasemin Cegerek gaat daarover in gesprek met de voorzitters van de dorpsraad en de stichting.