Start ontwerp mfa Wapenveld

Met de keuze van een architect is een nieuwe stap gezet voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (mfa) in Wapenveld. Deze architect gaat, in goed contact met de toekomstige gebruikers, een ontwerp voor dit gebouw maken. Hiermee belandt het project in een nieuwe fase, nadat eerder in goed overleg met de toekomstige gebruikers en de omgeving al de basis voor het plan is vastgelegd.

Er is gekozen voor BDG Architecten uit Zwolle. Bij de keuze van de architect is gekeken naar de ervaring die dit bureau heeft met zaken als visie op duurzaamheid, inpassing in de omgeving en participatie bij het ontwikkelen van het ontwerp. Het streven is om het definitieve ontwerp eind dit jaar klaar te hebben.

Gebruikers

Bij het ontwerpen van de mfa worden de potentiële gebruikers en de omgeving uitgebreid betrokken, zowel door ze actief mee te laten praten en denken als door ze te informeren. Bij het ontwerpen wordt gekeken naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de ruimte. Hiermee wordt verspilling voorkomen.

Mfa Wapenveld

De toekomstige mfa in Wapenveld komt op de huidige plek van de sporthal en tennishal. In de mfa komen allerlei basisvoorzieningen bij elkaar, zoals het Steun- en informatiepunt (Stip), sport, cultuur en gezondheidszorg, maar ook de brandweer gaat er onderdeel van uitmaken. Met deze ontwikkeling wordt het dorp Wapenveld nog mooier en leefbaarder. Meer informatie over de mfa vindt u op www.heerde.nl/mfawapenveld.