Mei 2022

 • Eenmalige energietoeslag alsnog aanvragen

  16 mei 2022

  De eenmalige energietoeslag is begin mei automatisch uitbetaald. Voldoet uw huishouden aan de voorwaarden en heeft u geen automatische uitkering ontvangen? Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen.

 • Geen afvalinzameling op tweede pinksterdag

  16 mei 2022

  Op tweede pinksterdag (maandag 6 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Heerde. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • Heerde: wereldwijd naoberschap

  12 mei 2022

  Sinds kort ziet u het duidelijk aangegeven als u de gemeente Heerde binnenrijdt: Heerde is Cittaslow én Fairtrade. Heerde is de eerste en enige gemeente in Nederland die beide keurmerken heeft. Met deze keurmerken laat Heerde zien ‘wereldwijd naoberschap’ belangrijk te vinden.

 • Cyclomedia maakt foto’s in onze gemeente

  16 mei 2022

  Binnenkort rijden er auto’s door onze gemeente die foto’s maken van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft hier toestemming voor. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten. Hiervoor geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Postuum oorlogskruis voor W. van de Vosse

  11 mei 2022

  De heer W. (Willem) van de Vosse (*08-09-1908, †30-04-1985) ontvangt op 14 mei postuum het Mobilisatie-oorlogskruis. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan zijn zoon, Ton van de Vosse, door burgemeester Jan Willem Wiggers. De onderscheiding is toegekend aan de heer W. van der Vosse door het Ministerie van Defensie, als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden.

 • Wiggers langer waarnemend burgemeester in Heerde

  10 mei 2022

  De sollicitatieprocedure voor een kroonbenoemde burgemeester in de gemeente Heerde zal pas komend voorjaar plaatsvinden. Dit betekent dat waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers deze functie voorlopig voortzet. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft dit afgesproken met de heer Wiggers en de Commissaris van de Koning, de heer John Berends.

 • Groot onderhoud A50 tussen Epe en Heerde

  12 mei 2022

  Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit op de A50 tussen Epe en Heerde in de richting van Zwolle. In de periode van 30 mei tot 28 juni wordt er in 14 nachten aan de weg gewerkt.

 • We hebben voldoende fietsen voor nieuwkomers

  09 mei 2022

  Onze oproep voor gebruikte fietsen voor nieuwkomers heeft voldoende fietsen opgeleverd. Inleveren is niet meer mogelijk.

 • Groot onderhoud Haneweg

  09 mei 2022

  Maandag 9 mei begint het groot onderhoud aan de Haneweg in Heerde. Er wordt nieuw asfalt aangebracht en er komen nieuwe trottoirs. De bermen aan de zuidzijde van de weg worden hersteld en er komt een betere afwatering.

 • 10e Koningsspelen

  29 april 2022

  Afgelopen vrijdag hebben verschillende scholen de 10e editie van de Koningspelen beleefd. Wethouder Stephan Nienhuis bezocht daarom een aantal plekken waar het sportieve feest plaatsvond. Hij was blij om te zien dat zoveel scholieren aan het sporten waren. Met een zonnetje en niet al te hoge temperaturen was het perfect weer voor de Koningsspelen. Kinderen genoten enorm van de activiteiten die eindelijk weet met elkaar gedaan konden worden.

 • Meld u aan voor de meeleesgroep

  29 april 2022

  Tsja. Ook de gemeente Heerde schrijft niet altijd heldere teksten. Wat dacht u van een tekstje als: ‘Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt het college van Heerde de bevoegdheid geboden om af te wijken van de beheersverordening en het bestemmingsplan, waardoor de strijdigheid weggenomen kan worden.’

 • Dank jullie wel jonge mantelzorgers!

  01 mei 2022

  De gemeenteraad heeft veel waardering voor onze jonge mantelzorgers. Mantelzorgers, jong en oud, zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, buur, vriend of kennis. Om hiervoor onze dank uit te spreken, ontvangen jonge mantelzorgers hun mantelzorgcompliment in de week van de Jonge Mantelzorger. De week is dit jaar van 1 tot en met 7 juni.