Cyclomedia maakt foto’s in onze gemeente

Binnenkort rijden er auto’s door onze gemeente die foto’s maken van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft hier toestemming voor. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten. Hiervoor geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voordat Cyclomedia de foto’s aan haar klanten stuurt, maken ze herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar (het zogenaamde ‘blurren’). Cyclomedia heeft een functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.

Gebruik foto’s

Organisaties kunnen de foto’s gebruiken voor inspectie en beheer van de buitenruimte. En ook voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen.

Heeft u vragen hierover?

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie: www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement.