Het recreatieseizoen is begonnen

Onze gemeente is een gewilde plek voor toeristen en recreanten. De prachtige bossen, de uitgestrekte heidevelden en dijken met uitzicht over de IJssel zijn een lust voor het oog. Het zal u niet verbazen dat ook de Renderklippen en de Schaapskooi extra druk worden bezocht tijdens het recreatieseizoen

Veel mensen komen graag op de Veluwe en in de gemeente Heerde om van de mooie natuur te genieten. En die mooie natuur, die willen we graag zo houden. We gaan daarom op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit.

Meer broedvogels dankzij aanlijngebod

Het is de afgelopen jaren steeds drukker geworden in bos en natuur, zeker ook door corona. Planten en dieren hebben hieronder te lijden. Zo erg dat sommige diersoorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen. Bea Claessens, bosbeheerder in de gemeente Heerde, geeft aan dat het steeds belangrijker wordt om de balans te vinden. Balans tussen het beleven van de natuur door mensen én het behoud van de natuur.

“Het is natuurlijk fantastisch dat we in ons drukbezochte land nog zo’n mooie natuur hebben! De gemeente vindt het belangrijk dat mensen daarvan kunnen genieten. Maar de druk op de natuur door bezoekers is enorm toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de natuur en de dieren, zoals vogels. Op een deel van de Renderklippen hebben we sinds 2020 een aanlijngebod voor honden. Nu, na 2 jaar, zien we een forse toename van vogels die op de grond broeden: boomleeuwerik, veldleeuwerik, boompieper en zelfs de nachtzwaluw.” 

Recreatiezonering om natuur en dier te beschermen

De Veluwse natuur is wettelijk beschermd door Natura-2000. De provincie werkt aan een beheerplan om deze natuur beter te beschermen. Een van de doelen is om te zorgen dat de natuur minder last heeft van recreatie. Zo kunnen planten en dieren in alles rust groeien en bijvoorbeeld broeden. De provincie heeft daarom de Veluwe opgedeeld in 4 zones. In dit plan staan de zones die verschillen in recreatiedruk en dus in rust voor de natuur. Op de hele Veluwe hebben bewoners, natuurgebruikers, terreinbeheerders en ondernemers over dit plan meegedacht, zo ook de gemeente Heerde.

Bea licht de aanpak van de gemeente verder toe: "We werken op dit moment aan een totaalplan. Daarin staan maatregelen om de recreatiedruk beter te verdelen én maatregelen om de natuur te herstellen. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken komen juist betere recreatiemogelijkheden. Het werkt alleen als we de maatregelen in onderlinge samenhang uitvoeren. De functie en de waarde van natuur staan voor de gemeente op 1. We hebben de natuur als mens namelijk hard nodig. Toch moet de mens ook blijvend van de natuur kunnen genieten. Dat kan als er een goede balans is. En daar hebben we als mensen een belangrijke rol in. Door respect te hebben voor bomen, planten en dieren.”