Meld u aan voor de meeleesgroep

Tsja. Ook de gemeente Heerde schrijft niet altijd heldere teksten. Wat dacht u van een tekstje als: ‘Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt het college van Heerde de bevoegdheid geboden om af te wijken van de beheersverordening en het bestemmingsplan, waardoor de strijdigheid weggenomen kan worden.’

Maar dat willen we veranderen. Alle medewerkers hebben vorig jaar een schrijftraining gehad. En misschien wilt u ons ook helpen! 

Help de gemeente met het schrijven van duidelijke teksten

Woont u in de gemeente Heerde? Meldt u dan aan voor de meeleesgroep. Een paar keer per jaar vragen we u dan om een tekst te lezen en te beoordelen.

De eerste meeleesrondes beginnen in juni 

Dan starten we met het herschrijven van de brieven die wij versturen bij vergunningaanvragen.

Wilt u zich aanmelden?

Ga naar www.samenwerkenaanheerde.nl. Als lid van de meeleesgroep ontvangt u twee tot vier keer per jaar een tekst. U krijgt daar ook een korte vragenlijst bij, die u helpt de tekst te beoordelen.

Alvast bedankt voor uw aanmelding!