Heerde krijgt vier ton uit 'stroppenpot'

De gemeente Heerde krijgt ruim € 400.000 uit het Fonds tekortgemeenten.

Dit Fonds werd opgericht naar aanleiding van de tekorten die veel gemeenten hebben in het sociaal domein. Het gaat om een éénmalige uitkering over de tekorten van 2016 en 2017.

Tekorten

Veel gemeente bleken financiële tekorten te hebben op het sociaal domein (Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning [Wmo] en Participatiewet). Gemeenten kregen deze taken een aantal jaren geleden overgedragen van het Rijk, maar tegelijkertijd werd er een bezuiniging doorgevoerd: gemeente kregen minder voor die taken dan er voorheen voor beschikbaar was. Veel gemeenten konden daarom niet uit met de beschikbare middelen. Ook Heerde kent hierop tekorten.

Compensatie

Heerde is één van de 88 gemeenten, die een aanvraag hebben gedaan voor compensatie uit het Fonds tekortgemeenten. Met een mooi resultaat, want Heerde krijgt ruim € 424.000 uitgekeerd (omgerekend € 22,87 per inwoner). Dit bedrag is bedoeld om de tekorten over de jaren 2016 en 2017 te compenseren. Het is een éénmalige uitkering, die geen invloed heeft op de begroting voor 2019 of latere jaren.

Uitgelicht