Inventarisatie onderzoeksonderwerpen rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie gemeente Heerde is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft. Daarmee ondersteunt ze de raad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het anders en beter kan. De Rekenkamercommissie stelt ieder jaar een onderzoeksprogramma op.   

Heeft u een onderwerp voor een onderzoek?

Inwoners van Heerde hebben de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen die de Rekenkamercommissie zou kunnen onderzoeken. Heeft u een onderwerp? Dan kunt u dat tot 1 december 2020 aanmelden via een mail naar rekenkamer@heerde.nl of een brief naar postbus 175, 8180 AD Heerde.

Heeft u vragen?

Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie Heerde kunt u terecht op www.heerde.nl/rekenkamercommissie. Of neem contact op met secretaris J. Kok via rekenkamer@heerde.nl of (0578) 69 94 94.