Laagfrequent inzamelen, hoe zat dat ook alweer?

Sinds 1 juli 2019 is in onze gemeente het ‘laagfrequent inzamelen’ ingevoerd. Het doel hiervan was dat nog meer huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. De belangrijkste verandering is dat restafval nog maar eens per zes weken huis-aan-huis, in minicontainers, wordt ingezameld. Hiervoor zijn veertien ondergrondse overloopsystemen voor restafval geplaatst in de gemeente en alle inwoners hebben een afvalpas opgestuurd gekregen.

Doel voor 2025

In de gemeente Heerde is het uiteindelijke doel om te streven naar een 100% circulaire afvalinzameling in 2025. Dit betekent dertig kilo restafval per inwoner per jaar, en dat 90% van het afval gescheiden wordt.