Onderzoek stichting lezen en schrijven

Anita Witzier overhandigt onderzoek Stichting Lezen en Schrijven aan wethouder Cegerek (Heerde)

Wat doet een gemeente als Heerde om laaggeletterdheid onder vrouwen aan te pakken? En welke aanpak werkt? Deze en andere vragen komen terug in het nieuwste onderzoek - in onder meer Heerde - van Stichting Lezen en Schrijven. Op donderdag 19 november overhandigde ambassadeur Anita Witzier deze publicatie aan wethouder Yasemin Cegerek (Heerde). 

Het onderzoek in de gemeente Heerde biedt tips en voorbeelden voor vergelijkbare gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. De gemeente kent relatief een iets hoger aandeel laaggeletterden dan het landelijke gemiddelde: 14% vs. 12%. Tegelijkertijd vallen relatief veel 50-plus vrouwen met een gezin in de doelgroep laaggeletterden. 

Wethouder Yasemin Cegerek: “Meedoen is belangrijk in de gemeente Heerde. We willen toe naar een inclusieve samenleving waar iedereen naar eigen kunnen kan deelnemen. Onze inwoners helpen we graag vooruit, ook op het gebied van taal- en rekenvaardigheden. Door de empowerment cursus besteden we daar aandacht aan.”

Geke van Velzen (directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven): “Heerde legt de focus op participatie en werk. Voor andere vergelijkbare gemeenten is het interessant en leerzaam te zien hoe zij bijstandsgerechtigde vrouwen uit hun isolement halen. Door bijvoorbeeld empowermenttrainingen en taalstages aan te bieden.”

Stichting Lezen en Schrijven heeft met subsidie van het ministerie van OCW (Directie Emancipatie) het onderzoek laten uitvoeren. Naast Heerde hebben ook de gemeenten Den Helder en Almere aan dit onderzoek meegedaan. De praktische uitvoering van het onderzoek is gedaan door Onderzoeksbureau Panteia. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Stichting Lezen en Schrijven zet zich sinds 2014 extra in voor laaggeletterde vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Bovendien zijn laagopgeleide vrouwen economisch minder zelfstandig dan laagopgeleide mannen of hoogopgeleide vrouwen. De overhandiging vindt tijdens een feestelijke bijeenkomst online plaats.
Foto Yasemin en Anita Witzier