Begroting 2022

Het college van B&W is blij dat de gemeenteraad op 9 november unaniem de begroting voor 2022 heeft goedgekeurd. Dankzij een (eenmalige) meevaller in de uitkering van het Rijk valt de begroting voor 2022 positiever uit dan verwacht. Een schematisch overzicht van de begroting vindt u onderstaand.

Met deze goedkeuring laat de gemeenteraad zien dat ze de financiële kaders voor de ontwikkeling van onze gemeente omarmt. De raad heeft wel gevraagd om in februari 2022 te bekijken wat de meerjarige financiële vooruitzichten zijn voor een multifunctionele accommodatie (mfa) in Wapenveld en het huisvestingsplan voor scholen (IHP).

Wethouders Wolbert Meijer en Stephan Nienhuis: ‘We zijn blij met de steun van de gemeenteraad voor ons financiële beleid. Een beleid dat ook toekomstbestendig is. Daarom zijn we ook blij dat de gemeenteraad hier verstandig mee omgaat, en eerst wil zien wat de financiële gevolgen zijn op de langere termijn voor de mfa en het IHP, voordat ze besluiten of die plannen door kunnen gaan. Wij leggen de raad daarom graag in februari dat meerjarenperspectief voor.’

Begrotingspagina 2022 in het kort