Wat vindt u van de hoofdlijnen voor duurzame energie?

Waar, wanneer en hoe zijn zonneparken of windmolens in onze gemeente mogelijk? Hierover houden we een digitale bijeenkomst op donderdagavond 2 december om 19.30 uur.

Als gemeente helpen we mee om de landelijke doelen voor duurzame energie te halen. Ook wij moeten dus meer duurzame energie opwekken. Dat doen we door veel zonnepanelen op daken te leggen. Maar er zullen ook windmolens en parken voor zonne-energie op de grond nodig zijn. Hiervoor maken we een uitnodigingskader. Met dit kader kunnen de gemeente of inwoners bekijken of plannen voor duurzame energie wel passen in de omgeving. En initiatiefnemers voor zulke plannen weten waar mogelijkheden zijn. 

Voor dit uitnodigingskader hebben we gepraat met verschillende organisaties en inwoners in de gemeente. De hoofdlijnen van dit kader hebben we nu klaar. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de uitkomsten van de gesprekken. 

Bent u benieuwd naar de inhoud en wilt u horen wat nu de ideeën zijn?

Meld u dan aan voor de digitale bijeenkomst op donderdagavond 2 december. Dat kan via een mail naar duurzaam@heerde.nl.