Presentatie ambities Kop van de Veluwe

Op 16 november heeft Céline Blom, burgemeester van Nunspeet, aan de Provinciale Staten van Gelderland de toekomstambities van het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe gepresenteerd: “Om onze ambities beeldend te maken hebben we deze verwerkt in een infographic.

Wij zien de brede welvaart van onze inwoners duidelijk verbonden met de werkgelegenheid, een vitaal platteland, de waterhuishouding en het bouwen van woningen. Samen met onze partners, waaronder de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe maken we onze leefomgeving in de komende jaren nog mooier.”

Bekijk de infographic Kop van de Veluwe (pdf, 2,2Mb).

Via de ambities economie, arbeidsmarkt, woningbouw, bedrijventerreinen en bereikbaarheid neemt de Kop van de Veluwe een voorschot op de samenwerkingsagenda 2023-2027. Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg en bestuurlijk trekker van de Kop van de Veluwe, onderstreept de noodzaak op de gewenste versterking van het gebied: “Langs deze en andere thema’s zorgen we voor een goed vestigingsklimaat, één waarin mensen willen blijven wonen, willen werken en recreëren. Wel zijn wij ons ervan bewust dat het één niet zonder het andere kan.

Tegelijk met de investeringen in nieuwe woningen willen we ook werkgelegenheid creëren. Daarbij moeten onze bedrijven beschikken over voldoende ruimte en optimale bereikbaarheid. Dat alles in een klimaatbestendige omgeving met hoge biodiversiteit, met veel aandacht voor onze waterstromen, zowel aan de oppervlakte als in de bodem. Ofwel, het is een complexe opgave en we verwachten hiervoor de steun van de provincie Gelderland.”

Samenwerkingsagenda

Het vitaal platteland neemt in de plannen een belangrijke plek in: de versterking van de keten van werkgelegenheid die ontstaat vanuit de landbouwsector. En het versterken van de woonfunctie op het platteland, door bijvoorbeeld erfdelen. Alle ontwikkelingen in de Kop van de Veluwe staan en vallen met een goede bereikbaarheid.

We voorkomen filevorming door in te zetten op duurzame mobiliteit en het investeren in goede OV knooppunten (hubs). Op deze locaties komt ook ruimte voor winkels en kantoren. De hub ’t Harde is hiervoor in beeld maar vraagt forse investeringen. In Nunspeet werken we hard aan de Poort van de Veluwe. Door de vernieuwing van de stationsomgeving kunnen inwoners en recreanten direct vanuit de trein de natuur en de omgeving verkennen.

Om zuinig om te gaan met de bestaande ruimte, onderzoeken de gemeenten van de Kop van de Veluwe de mogelijkheden voor hoogbouw. Daarbij ondersteunen wij het initiatief van ondernemers om te investeren in circulair bouwen. Het realiseren van al deze ambities is afhankelijk van een duurzame arbeidsmarkt, waarvoor samenwerking met het onderwijs essentieel is.

Het bestuurlijk samenwerkingsverband Kop van de Veluwe bestaat uit de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek en partners provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe, de ondernemers en onderwijsorganisaties. Met 17 andere gemeenten maken zij weer deel uit van de Regio Zwolle, de economisch sterkst groeiende regio van Nederland. Zie ook https://regiozwolle.info/kopvandeveluwe.