Eerste stappen naar jongerenraad gezet

De oprichting van een jongerenraad in de gemeente Heerde is een stap dichterbij. Op de dag van de democratie hadden 2 enthousiaste jongeren, Arianne Boschman en Silke Dikker Hupkes, raadslid Silvia van Amerongen en de wethouder jeugd William van Ommen een eerste gesprek hierover. In dit gesprek werden de mogelijkheden besproken en met name door de jongeren goede ideeën aangedragen.

De wens voor een jongerenraad leeft al langer, zowel vanuit jongeren als vanuit de gemeente. Daarom is in het coalitieakkoord van het college van B&W de wens uitgesproken om onderzoek te doen naar het draagvlak voor een jongerenraad.

Scholen onderzoeken draagvlak

Een van de afspraken die uit het gesprek is gekomen, is dat scholen de jongerenraad onder de aandacht gaan brengen. Ook onderzoeken zij of er onder jongeren animo is om zitting te nemen in een jongerenraad. De gemeente Heerde heeft een faciliterende rol. Zo biedt zij de jongerenraad een vergaderplek en ambtelijke ondersteuning om op een goede manier bij te kunnen dragen aan de lokale democratie.

Aanmelden jongerenraad

Jongeren die nu al enthousiast zijn en zich willen aanmelden voor de jongerenraad kunnen een mail sturen naar jongerenraadheerde@hotmail.com.

Jongerenraad