Houd het voetpad vrij!

Het komt geregeld voor dat een voetpad wordt geblokkeerd door auto’s die erop parkeren. Hierdoor worden voetgangers gehinderd. Daarom houden we binnenkort een handhavingsactie, om zo parkeren op de stoep tegen te gaan.

Fout parkeren

Automobilisten parkeren vaak op de stoep om de weg zoveel mogelijk vrij te houden. Zo worden andere automobilisten zo min mogelijk gehinderd. Maar ze beseffen dan vaak niet dat daarmee voetgangers worden gehinderd. Vooral blinden, slechtzienden en mensen met een rolstoel of rollator hebben last van auto’s op het voetpad. Voor hen is het moeilijk om naar de weg uit te wijken. 

Wij roepen daarom iedereen op om te parkeren aan de zijkant van de weg en niet op het voetpad. Dit moet ook volgens de verkeersregels. Het is toegestaan om op een weg binnen de bebouwde kom te parkeren, tenzij er een verbodsbord staat.

Het komt geregeld voor dat een voetpad wordt geblokkeerd door auto’s die er op parkeren.