Resultaten van een jaar laagfrequent inzamelen

Sinds 1 juli 2019 is in onze gemeente het ‘laagfrequent inzamelen’ ingevoerd. Het doel hiervan was dat nog meer huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. De belangrijkste verandering is dat restafval nog maar eens per 6 weken huis-aan-huis, in minicontainers, wordt ingezameld. Hiervoor zijn 14 ondergrondse overloopsystemen voor restafval geplaatst in de gemeente en alle inwoners hebben een afvalpas opgestuurd gekregen.

Een groot compliment voor inwoners

De ROVA heeft maandag 26 oktober de uitkomsten van de evaluatie van het laagfrequent inzamelen gepresenteerd aan de raad. De belangrijkste conclusie is dat de inwoners van de gemeente Heerde een groot compliment verdienen. Want het afgelopen jaar is gebleken dat inwoners:

  • het fijn en grof huishoudelijk restafval beter scheiden
  • de milieustraat meer gebruiken
  • ervoor hebben gezorgd dat de hoeveelheid restafval met ruim 11% is gedaald

Kortom, een pluim voor alle inwoners voor dit resultaat!

Doel voor 2025

In de gemeente Heerde is het uiteindelijk doel om te streven naar een 100% circulaire afvalinzameling in 2025. Dit betekent 30 kg restafval per inwoner per jaar en dat 90% van het afval gescheiden wordt.