Upgrade jezelf

Een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Daar werken we aan in de regio Zwolle. Regio Zwolle is een samenwerking tussen negentien regiogemeenten, vier provincies, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig. Bedrijven hebben personeelstekorten, terwijl mensen werkloos thuis zitten. Jongeren trekken naar de Randstad, terwijl er volop uitdagende banen zijn in de regio. Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen. Om echt sprongen te maken, moeten we het samen doen.

Ieders talent benutten

Hoe? Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan.

Kom in beweging!

Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Wat is er allemaal mogelijk?

  • Werkgevers kunnen budget aanvragen voor opleidingen en omscholingstrajecten voor werknemers;
  • Werknemers of werkzoekenden kunnen dit ook zelf direct aanvragen via www.upgradejezelfregiozwolle.nl ;
  • Er zijn gratis loopbaancoaches beschikbaar die advies kunnen geven over de te kiezen opleiding/loopbaan.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Annemieke Kool of Riette Bijsterbosch via 0578-699494, stuur een mail naar gemeente@heerde.nl of kijk op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.