Duurzame warmte in Heerde

De meeste woningen en gebouwen verwarmen we nu met aardgas, maar dat gaat veranderen. Net als de rest van Nederland heeft ook de gemeente Heerde duurzaamheid als een belangrijk uitgangspunt bij haar beleid.

Om onze klimaatdoelstellingen te behalen moet onze CO2-uitstoot flink omlaag. We werken op verschillende manieren al aan energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatieacties, buurtacties energiezuinig wonen, en met persoonlijke adviesgesprekken door de energiecoaches van Heerde Energiek. De komende jaren gaan we de overgang maken van aardgas naar duurzame warmte. Hoe we dat doen komt te staan in de Transitievisie Warmte. 

Uiteindelijk willen we in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dat doen we niet in één keer. De Transitievisie Warmte is de eerste stap. Die stellen we samen op met een brede groep van betrokkenen, zoals bewoners, woningcorporatie Triada, Liander, energiecoöperatie Heerde Energiek, ondernemers en verschillende afdelingen van de gemeente. Door iedereen aan het begin te betrekken, willen we zorgen voor een visie waarmee we samen stap voor stap kunnen werken aan het verduurzamen en aardgasvrij maken van de woningen en andere gebouwen in de gemeente. 

In de visie komt het tijdspad te staan waarop we aan de slag gaan en hoe alle woningen en gebouwen in de toekomst van duurzame warmte worden voorzien. De Transitievisie Warmte geeft antwoord op vragen zoals: In welk gebied gaan we beginnen? Hoe betrekken we inwoners? En welke alternatieven voor aardgas zijn er mogelijk?

Het proces

We staan nu aan het begin van het proces. In verschillende overleggen kijken we of we de aardgasvrij opgave kunnen koppelen aan andere lopende projecten, welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn in Heerde en welke uitgangspunten we met elkaar belangrijk vinden. Voorbeelden van uitgangspunten zijn betaalbaarheid en zoveel mogelijk gezamenlijk isoleren. We willen graag met een meedenkgroep van inwoners in gesprek en houden eind dit jaar een bewonersavond om inwoners te informeren over de visie. 

In de visie maken we nog geen definitieve keuzes, maar kiezen we een richting door de mogelijkheden en uitgangspunten vast te leggen. In de uitvoeringsfase na de visie maken we samen met inwoners de definitieve keuzes.

Zelf aan de slag

Een belangrijke eerste stap richting aardgasvrij is het isoleren van onze woningen en gebouwen. Door te isoleren verlagen we de vraag naar warmte. Daarnaast kunt u door te isoleren besparen op uw energierekening. Wilt u dus alvast aan de slag? Begin dan met het isoleren van uw woning, winkel of kantoor. Ook de overstap naar inductiekoken, als u uw keuken gaat verbouwen, of het installeren van een douche met warmteterugwinning zijn stappen in de goede richting.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Regionaal Energieloket of kijk op www.regionaalenergieloket.nl/heerde of vraag een energiecoach bij u thuis via www.heerde-energiek.nl/energiecoach

Meepraten over aardgasvrij wonen? Graag zelfs!

Wil je meepraten over het aardgasvrij maken van de gemeente? Meld je dan aan voor de meedenkgroep! Met de meedenkgroep gaan we in gesprek over waar u vindt dat we moeten starten, welke barrières en kansen u ziet en welke uitgangspunten mee moeten worden genomen in de Transitievisie Warmte. 

Aanmelden voor de meedenkgroep kan door een mail te sturen naar duurzaam@heerde.nl.

Meer informatie