Paden afgesloten in het Blokjesbos

Het Blokjesbos is het vierkante stuk bos op de heide direct langs de Elburgerweg, tegenover de kleine parkeerplaats. Het zal de oplettende wandelaar niet ontgaan zijn dat hier een stuk bos doodgaat. Het betreft een perceel fijnsparren dat aangetast is door een bastkever. Die graaft gangen onder de bast van de boom, waardoor uiteindelijk de sapstroom stopt en de boom sterft. Dat is te zien aan bruine verkleuring van de naalden. 

In drie jaar tijd is nu meer dan de helft van het perceel afgestorven. We hebben ervoor gekozen om de dode fijnspar te laten staan. De insecten op het dode hout zijn een belangrijke voedselbron voor de zwarte specht. De zwarte specht is een beschermde soort waarvoor vanuit de Europese wetgeving extra aandacht wordt gevraagd. Het doel is om het broed- en foerageergebied te verbeteren. Door deze dode fijnspar in het Blokjesbos te laten staan, dragen we hieraan bij.

Dode fijnsparren langs wegen en paden betekenen wel een risico voor het publiek. Daarom is besloten om een deel van het Blokjesbos voor het publiek af te sluiten.