Wethouder Wolbert Meijer: '(Door)strepen'

Onlangs hadden we de gelegenheid iets van de hertenbronst mee te maken. Het burlen in de avondschemering heeft iets magistraals. De avond viel prachtig over de Veluwe, net als de stilte. Stilte scherpt de zintuigen. Dat heeft iets mystieks en deed merkbaar iets met het kleine gezelschap. Stilte en rust zijn goed voor mens, dier en natuur. Een mooie mogelijkheid om even op adem te komen.

Tegen de avondlucht nemen de strepen van het vliegverkeer weer toe. Diverse keren werd de stilte door een vliegtuig in het hogere luchtruim doorbroken en maakte het ‘horen’ een tijdje pauze.

Hoe zou zo’n avond uitpakken als er een laagvliegroute van Lelystad Airport over onze gemeente in gebruik genomen is? En dan niet één avond, maar elke dag als je in je tuin zit, even naar de markt gaat, op je camping staat, een rondje fietst, wandelend van de natuur geniet…

Kijk, dat is de reden dat onze gemeente samen met andere gemeenten en een groeiend aantal belangenorganisaties, waaronder SATL, in verzet gekomen is tegen die laagvliegroute boven de Veluwe. Dat gaat schade brengen aan ons welbevinden, aan ons alledaagse leven. En dat terwijl we juist proberen met inzet van velen het welzijn in onze gemeente te bevorderen als het gaat om wonen, werken en recreëren.

Dat verzet valt niet mee. De wegen waarlangs geprobeerd wordt de vliegroutes te laten wat ze zijn en LelystadAirport open te krijgen, verdienen geen schoonheidsprijs. Telkens leggen we daar de vinger bij. We doen dat ook bij de partijen die nu gaan onderhandelen voor een nieuw kabinet. Die laagvliegroute is niet nodig, omdat een nieuw vliegveld niet nodig is.

Meer nog: onze leefomgeving is te belangrijk om te laten beschadigen door meer geluid van laag overkomende vliegtuigen en alles wat daar aan andere vervuiling in mee komt. Onze leefomgeving is het waard om die vliegroutes door te strepen.

Wolbert Meijer, wethouder