Oktober 2022

 • Begroting komende jaren sluitend

  24 oktober 2022

  Het college van B&W legt de raad een sluitende begroting voor, voor de komende jaren. Daarbij is ook geanticipeerd op mogelijke crisissen en kostenstijgingen. Verder is rekening gehouden met meerkosten van € 1 miljoen om de stijgende energiekosten en de hoge inflatie het hoofd te kunnen bieden. De positieve cijfers zijn door deze ontwikkelingen wel lager dan afgelopen voorjaar nog werd voorzien in de perspectiefnota.

 • Zicht op flexwoningen dankzij overeenkomst 

  24 oktober 2022

  Woensdagochtend 19 oktober tekenden de gemeente Heerde en woonstichting Triada een intentieovereenkomst voor flexwonen. Daarmee spreken zij de intentie uit om samen de mogelijkheden te onderzoeken om op korte termijn flexwoningen te realiseren binnen de gemeente.

 • Bezoek raad aan Groot Stokkert

  24 oktober 2022

  Op 18 oktober heeft de gemeenteraad Groot Stokkert bezocht. De raadsleden kregen een rondleiding en ontmoetten de Oekraïense bewoners. Ook kregen ze informatie over het verloop van de opvang.

 • Tijdelijk noodfonds voor inwoners met financiële problemen

  19 oktober 2022

  De gemeente Heerde heeft voor huishoudens die in de financiële problemen komen door de hoge energierekening een noodfonds ingericht. Dit noodfonds is een vorm van bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld wanneer mensen de energierekening niet meer kunnen betalen en geen mogelijkheden hebben om nog te besparen op kosten of om hun inkomsten te verhogen. Zij kunnen mogelijk een beroep doen op deze regeling.

 • Verstrekking persoonsgegevens bevolkingsadministratie beperken

  13 oktober 2022

  De Basisregistratie personen (BRP) is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. Het bijhouden van de BRP is een taak van gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. Maar ook overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden hebben in bepaalde gevallen toegang tot deze gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 • Jeu de Boulesbaan in centrum Heerde

  13 oktober 2022

  Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met de aanleg van een Jeu de Boulesbaan in het centrum van Heerde. Dit was geen verzoek van de petanquevereniging, maar van de stuurgroep De Nieuwe Winkelstraat.

 • Liever geen losse voorwerpen op graven

  10 oktober 2022

  Nu het blad weer van de bomen valt worden er bladblazers ingezet op de gemeentelijke begraafplaatsen. Door het bladblazen of de herfstwind kunnen voorwerpen op de graven, zoals losse bloemen of tekeningen, verwaaien.

 • Noord-Veluwse gemeenten versterken cultuur- en erfgoed in de regio

  10 oktober 2022

  De gemeenten Elburg, Ermelo, Epe, Hattem, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan intensiever samenwerken op het gebied van cultuur en erfgoed. Op 22 september ondertekenden deze 9 gemeenten de Regiovisie 2022-2024 en het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024. Hierin staan afspraken over de regionale activiteiten rondom cultuur en erfgoed. De provincie Gelderland stelt hiervoor 3 jaar lang subsidie beschikbaar.

 • College bezoekt Hoornsche Hoeve

  10 oktober 2022

  Het college bracht op dinsdag 4 oktober een bezoek aan de Hoornsche Hoeve in Heerde. Bij deze boerderij is een kleinschalige, huiselijke en laagdrempelige opvang voor ouderen met dementie.

 • Samen werken aan een gezonde samenleving

  10 oktober 2022

  Weet u het nog? In de afgelopen jaren zijn we met samenwerkingspartners twee keer tot 'een akkoord' gekomen. Beide malen hebben we daarmee uiting willen geven dat het werken aan een sportieve en gezonde lokale samenleving alleen succesvol wordt wanneer we dat samen doen. Een goede gezondheid is een waardevol en kostbaar bezit. In het preventie- en leefstijlakkoord 'Actief en gezond Heerde' zijn ambities opgenomen om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen en te beschermen.

 • Start actualiseren gemeentemagazine

  06 oktober 2022

  Akse Media is gestart met het actualiseren van de adressenbestanden voor het gemeentemagazine Heerde 2023.

 • Doe de gratis online vluchttest

  03 oktober 2022

  Bij brand heeft u 3 minuten om uw huis veilig te verlaten. Het is dus van levensbelang dat u weet hoe u snel en veilig het huis kunt verlaten. Heeft u al nagedacht over hoe uw vluchtplan eruitziet?

 • Heerder veteranen bezoeken Havelte

  06 oktober 2022

  Op vrijdag 23 september organiseerde gemeente Heerde de jaarlijkse veteranendag. Dit jaar gingen we naar Havelte.

 • Extra energietoeslag voor lagere inkomens

  06 oktober 2022

  Alle huishoudens krijgen in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 rond de € 565,- minder aan energiebelasting en btw.

 • Gaat u binnenkort verbouwen, slopen of renoveren?

  29 september 2022

  Wees dan alert op (verborgen) asbest. Asbest bestaat uit heel kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbesthoudende producten zitten ook achter of in constructies, zoals een vloer-, plafond-, wand- en/of dakafwerking. Dit noemen we ook wel verborgen asbest.