Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Alle huishoudens krijgen in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 rond de € 565,- minder aan energiebelasting en btw.

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarnaast een eenmalige energietoeslag van maximaal € 1.300,-. Heeft u al eerder dit jaar een toeslag van € 800,- ontvangen? Dan krijgt u nog € 500,-.

Weten of u recht heeft op de eenmalige energietoeslag?

Kijk dan op de pagina met informatie over de energietoeslag op zorgvraag.heerde.nl. Daar leest u de voorwaarden. Ook kunt u daar de energietoeslag aanvragen met uw DigiD. 

U kunt de energietoeslag tot uiterlijk 30 juni 2023 aanvragen. Heeft u de toeslag al wel aangevraagd, maar nog geen bericht van de gemeente ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief van de gemeente. 

Heeft u al een eenmalige energietoeslag ontvangen van € 800,-?

U hoeft dan niets te doen. U ontvangt automatisch het bedrag van € 500,-. We streven er naar om de automatische uitbetaling van € 500,- eind oktober uit te keren. Vanaf dat moment wordt ook bij een eerste aanvraag een bedrag van € 1.300,- uitgekeerd.

Financiële problemen? Zoek hulp!

Bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw energieleverancier. U kunt mogelijk een betaalregeling afspreken. Ook kunt u contact opnemen met de consulenten schulddienstverlening van de gemeente Heerde. Of een financiële fitheidstest op Geldfit.nl doen.

Stel gerust uw vragen!

De consulenten schulddienstverlening van de gemeente Heerde kunt u bereiken via het Steun- en informatiepunt (Stip). U kunt Stip telefonisch bereiken via (0578) 69 94 99. Of via een e-mail naar info@zorgvraagheerde.nl.