Noord-Veluwse gemeenten versterken cultuur- en erfgoed in de regio

De gemeenten Elburg, Ermelo, Epe, Hattem, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan intensiever samenwerken op het gebied van cultuur en erfgoed. Op 22 september ondertekenden deze 9 gemeenten de Regiovisie 2022-2024 en het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024. Hierin staan afspraken over de regionale activiteiten rondom cultuur en erfgoed. De provincie Gelderland stelt hiervoor 3 jaar lang subsidie beschikbaar.

Doel van de regionale activiteiten is de culturele infrastructuur in de regio Noord-Veluwe te versterken en verduurzamen. Zo komt er een cultureel platform in iedere gemeente. In een cultuurplatform zijn lokale culturele en - erfgoedorganisaties bij elkaar aangesloten. Een tweede speerpunt is het ontwikkelen en zichtbaar maken van de identiteit van de Noord-Veluwe.

Lokale en regionale samenwerking versterken

Cultuurkust, Cultuurplein en Cultuurmakelaar Elburg gaan regionale activiteiten ontwikkelen en uitvoeren in de 9 gemeenten. Deze uitvoeringsorganisaties zoeken samenwerking tussen het culturele domein en domeinen zoals recreatie en toerisme. Door deze samenwerking op lokaal en regionaal niveau ontstaan nieuwe culturele activiteiten.

Achter de samenwerking

Voor de uitvoering van de Regiovisie en het Cultuur- en Erfgoedpact stelt de Provincie Gelderland twee subsidies beschikbaar voor de periode van 2022-2024. Provinciale cultuurinstelling Cultuur Oost ondersteunt de 9 gemeenten met kennis, advies en ondersteuning bij de uitvoering van het Cultuur- en Erfgoedpact.