Samen werken aan een gezonde samenleving

Weet u het nog? In de afgelopen jaren zijn we met samenwerkingspartners twee keer tot 'een akkoord' gekomen. Beide malen hebben we daarmee uiting willen geven dat het werken aan een sportieve en gezonde lokale samenleving alleen succesvol wordt wanneer we dat samen doen. Een goede gezondheid is een waardevol en kostbaar bezit. In het preventie- en leefstijlakkoord 'Actief en gezond Heerde' zijn ambities opgenomen om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen en te beschermen.

Heerde actief in beweging

Ook is een handtekening gezet onder een tweede akkoord, het lokale sport- en beweegakkoord. Iedereen kan in Heerde met plezier en zonder belemmering veilig en gezond sporten en bewegen. Het liefst op eigen niveau, gepaste wijze, zonder problemen en een leven lang. Dat is het uitgangspunt en de ambitie van het sport- en beweegakkoord 'Heerde actief in beweging!'.

Financiële mogelijkheden voor uw ideeën

Met elkaar gaan we hier als samenleving vorm aan geven. Samen leven is samen doen. U kunt hier ideeën voor aanleveren. Ideeën en initiatieven die bijdragen aan deze doelstellingen kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hiervoor heeft de gemeente Heerde namelijk vanuit het Rijk geld ontvangen. Wethouder Nienhuis nodigt iedereen dan ook uit om gezonde, sportieve ideeën in te sturen.

Je hoeft niet ziek zijn om beter te worden!

‘Dat is een spreuk die een trainer van mij regelmatig opdreunde. En het klinkt grappig, maar het prikkelt ook. Voor mij persoonlijk zit er een oproep in om in beweging te blijven. Aandacht blijven geven aan lichaamsonderhoud, zoals je ook een auto regelmatig onderhoud om de levensduur te verlengen. En die lichamelijke beweging komt mijn mentale fitheid ook ten goede. Heeft u ideeën hoe we elkaar kunnen stimuleren om op regelmatige basis aandacht te geven aan lichaamonderhoud? Stuur deze dan in. De initiatieven die kansrijk zijn om een financiële bijdrage te ontvangen zijn initiatieven die:

  • bijdragen aan de doelstellingen van (één van) beide akkoorden;
  • betekenisvol zijn voor de Heerder samenleving;
  • actief stimuleren tot een gezonde leefstijl of deelname aan sport en bewegen;
  • open en toegankelijk zijn.

Ik zie de ideeën en initiatieven graag tegemoet,’ aldus wethouder Nienhuis.

Ondersteuning

Om deze initiatieven te laten ontstaan stelt de gemeente Heerde naast dat budget ook ondersteuning beschikbaar. Om ideeën uit te werken tot actie, en deze te verbinden aan bestaand beleid, partnerorganisaties of andere initiatieven. U kunt hiervoor terecht bij Ruben Buijserd. Hij zet zich in als verbinder tussen partnerorganisaties en verbindt ook de doelstellingen uit de beide akkoorden.

Heeft u een idee of een concreet plan?

En wilt u daarmee bijdragen aan een sportiever en gezonder Heerde, of wilt u aanspraak maken op het uitvoeringsbudget? Neem dan contact op met Ruben via ruben@midmid.nu of 06 - 34 34 59 98. Dat brengt ons weer een stap verder op de weg naar een sportiever en gezonder Heerde.