Verstrekking persoonsgegevens bevolkingsadministratie beperken

De Basisregistratie personen (BRP) is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. Het bijhouden van de BRP is een taak van gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. Maar ook overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden hebben in bepaalde gevallen toegang tot deze gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geheimhouding persoonsgegevens

In de wet staat dat uw gegevens niet geheim blijven voor overheidsinstanties. Ook voor derden is dit wettelijk geregeld. Maar in sommige gevallen kunt u bepalen dat derden geen toegang meer krijgen tot uw persoonsgegevens. Er is dan sprake van een verstrekkingsbeperking. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw gemeente.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de BRP of verstrekkingsbeperkingen, kijk dan op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens. Of u komt even langs bij het gemeentekantoor. Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.