Zicht op flexwoningen dankzij overeenkomst 

Woensdagochtend 19 oktober tekenden de gemeente Heerde en woonstichting Triada een intentieovereenkomst voor flexwonen. Daarmee spreken zij de intentie uit om samen de mogelijkheden te onderzoeken om op korte termijn flexwoningen te realiseren binnen de gemeente.

Flexwoningen zijn woningen die maximaal 10 jaar op een locatie geplaatst worden. Met de flexwoningen wordt op korte termijn het aanbod aan sociale huurwoningen vergroot. Daardoor kunnen starters en spoedzoekers eerder geholpen worden, zoals alleenstaanden als gevolg van een echtscheiding. Mensen die in een flexwoning gaan wonen behouden hun inschrijfduur, waardoor ze ook kans blijven maken op een reguliere huurwoning. Daarnaast zijn flexwoningen geen ‘stacaravans’, maar woningen van een mooie kwaliteit. Er is weinig verschil met een gewone huurwoning. Flex betekent dat de woningen snel geplaatst kunnen worden en na 10 jaar ook weer verplaatst kunnen worden. Ze worden in de fabriek gemaakt en zijn ook duurzaam, waardoor huurders betaalbare woonlasten hebben.

Wethouder Stephan Nienhuis is blij met dit gezamenlijke doel: ‘Met flexwoningen hopen we een deel van de urgente woningnood in onze gemeente op te lossen. We hebben te maken met krapte op de woonmarkt en met landelijke verplichtingen van huisvesting van statushouders. Dat zorgt ervoor dat verschillende groepen woningzoekenden in onze gemeente nu erg moeilijk een passende woning kunnen vinden.

Triada en de gemeente willen door de bouw van flexwoningen die wachttijden voor een sociale huurwoning korter maken. Er zit wel een heel aantal bouwprojecten in de pen met sociale huurwoningen van Triada. Maar voordat die projecten in de verschillende kernen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, willen we een tijdelijk alternatief bieden voor onze ingeschreven woningzoekenden.’

Momenteel brengt de gemeente Heerde samen met Triada kansrijke locaties in beeld voor 20 tot 30 flexwoningen. Dat kan op 1 locatie, maar verspreid over verschillende locaties is ook een optie. Zodra Triada en de gemeente een locatie kansrijk inschatten, gaan ze de nodige onderzoeken uitvoeren. Daarna gaan ze in gesprek met de directe omwonenden.

‘Met deze intentieverklaring hebben we de afspraken op papier gezet en onderstrepen we zwart op wit ons gezamenlijke doel. We werken samen keihard aan de realisatie en we hopen dat we volgend jaar de eerste flexwoningen kunnen plaatsen om starters in Heerde te helpen,’ besluit directeur van Triada Jolanda van Loon.

Wethouder Stephan Nienhuis en directeur van Triada Jolanda van Loon tekenen de overeenkomst.