Opnames telefoongesprekken

Met ingang van 1 september 2021 maakt de gemeente Heerde opnames van alle inkomende telefoongesprekken. We doen dit voor trainingsdoeleinden. Wanneer u ons belt krijgt u vanaf die datum een bericht hierover te horen. Dit geldt overigens alleen voor telefoongesprekken naar het gemeentekantoor: telefoongesprekken naar Stip (het steun- en informatiepunt voor zorg en welzijn) worden niet opgenomen.

Als gemeente willen we u zo goed mogelijk en klantvriendelijk te woord staan. Door telefoongesprekken op te nemen kunnen we hiervan leren: waar ging het goed en waar kan het beter? Zo kunnen we onze dienstverlening aan u verder verbeteren.

Natuurlijk respecteren we uw privacy. We gaan daarom geheel volgens de regels van de AVG (de privacywet) met de opnames om.