Vrijwilligersprijs en Pluim 2021

De gemeente Heerde reikt jaarlijks een Pluim uit aan een jongere en een Vrijwilligersprijs aan een vrijwilliger of groep vrijwilligers (organisaties, verenigingen of initiatieven). 

Aan de Pluim is geen jaarthema gekoppeld. Aan de vrijwilligersprijs wordt elk jaar aan een ander thema gekoppeld. In 2021 is het thema voor de Vrijwilligersprijs promotie van Heerde. Kent u iemand die in 2021 zich heeft ingezet om Heerde meer betrokken, toegankelijk, hartelijk, aantrekkelijk of mooier te maken? Of iemand die Heerde met zijn inzet op de kaart heeft gezet? Denk bijvoorbeeld aan een mooi initiatief in de buurt of bij uw vereniging. Of misschien kent u iemand die onze gemeente het afgelopen jaar op een bijzondere wijze onder de aandacht heeft gebracht.

Voor de Pluim kunt u denken aan jongeren die regelmatig boodschappen doen voor een buurman, paden sneeuwvrij maken in de winter,  (online contact) onderhouden met een oudere inwoner, videobellen met een jongere om even zijn hart te luchten…

Kent u deze persoon? Meld dit betrokken hart aan voor de vrijwilligersprijs! 

Aanmelden

Een (jonge) vrijwilliger, organisatie of initiatief aanmelden voor de Pluim of de Vrijwilligersprijs 2021 kan online via onderstaande formulieren:

Let op: aanmelden kan tot 1 oktober 2021.

Wilt u de aanmelding niet online doen dan kunt u gebruik maken van een pdf-formulier. Een pdf-formulier kunt u downloaden, printen, invullen, (inscannen en) versturen naar: Gemeente Heerde, postbus 175, 8180 AD Heerde, onder vermelding van Pluim of Vrijwilligersprijs 2021.

Procedure

Voor de Vrijwilligersprijs nomineert de jury drie vrijwilligers of organisaties/initiatieven. Voor de Pluim nomineert de jury, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, drie jonge vrijwilligers. 

De jury bestaat uit wethouder Stephan Nienhuis en de winnaars van de vrijwilligersprijs van de afgelopen twee jaar. 

De bekendmaking van deze nominaties is op donderdag 14 oktober 2021. De genomineerden krijgen op deze dag ook persoonlijk bericht. Vanaf donderdag 21 oktober tot vrijdag 19 november 2021 november (17.00 uur) kan iedereen een stem uitbrengen op één van de genomineerden.

Prijzen

De jonge vrijwilliger krijgt een Pluim prijs uitgereikt in de vorm van een waardebon van € 15. De winnaar van de Vrijwilligersprijs krijgt een legpenning en een geldbedrag. Bij één winnende vrijwilliger gaat het om € 100,-, de organisatie die de winnende vrijwilliger aandraagt krijgt hiervoor € 200,- die ze kan inzetten voor werving, begeleiding en behoud van vrijwilligers in haar eigen organisatie. Als het een organisatie of groep vrijwilligers is die wint, gaat het in totaal om € 300,- voor werving, begeleiding en behoud van vrijwilligers in haar eigen organisatie.

Uitreiking

De uitreiking van de Vrijwilligersprijs en Pluim vindt plaats rondom de Nationale Vrijwilligersdag, die jaarlijks op 7 december wordt gehouden. Wanneer, hoe en waar de Vrijwilligersprijs en Pluim uitgereikt worden, wordt begin november 2021 bekend gemaakt.

De prijzen worden uitgereikt door wethouder Stephan Nienhuis.