Nomineer de vrijwilliger van het Jaar 2017!

U nomineert de vrijwilliger(s) die u waardeert! Het thema van dit jaar is zorg en hulpverlening.

Daarbij kunt u denken aan de meest uiteenlopende taken die mensen vrijwillig op zich nemen; het verzorgen van familie, vrienden of buren, mensen die zich inzetten bij de brandweer of de EHBO, mensen die zich ontfermen over hun naasten of welke manier dan ook.

Weet u iemand, een groep personen, een vereniging of instelling uit de gemeente Heerde die zich al jarenlang inzet voor iemand anders of voor de Heerder gemeenschap als totaal? En vallen ze onder de categorie zorg of hulpverlening?

Prijs

Bij één vrijwilliger gaat het om een geldbedrag ter waarde van € 100,-, de organisatie die de winnende vrijwilliger aandraagt, krijgt hiervoor € 200,- die ze kan inzetten voor werving, begeleiding en behoud van vrijwilligers in haar eigen organisatie. Als het een organisatie of groep vrijwilligers is die wint, gaat het om een geldbedrag van € 300,-. die ze ook kan inzetten voor werving, begeleiding en behoud van vrijwilligers in haar eigen organisatie.

Pluim

Voor kinderen die zich belangeloos inzetten voor anderen is er de Pluim, die bestaat uit een attentie met een oorkonde. Hieraan is geen thema gekoppeld. U kunt de kinderen of jongeren tussen de 4 en 17 jaar daarvoor aanmelden.

Jury

Wie de prijs wint, wordt bepaald door een jury en het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit wethouder Jan Berkhoff en de winnaars van de afgelopen twee jaar.

Aanmelding

Meld uw kandidaat aan vóór 6 november 2017 9.00 uur. Gebruik hiervoor een aanmeldformulier. U heeft daarbij de keuze uit:

U kunt het formulier ook opvragen bij de secretaris van de Adviescommissie vrijwilligersprijs, Henriëtte Bresser-Dingerink, gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Opvragen van het formulier kan ook telefonisch via 0578-699494 of per e-mail kabinet@heerde.nl.

Uitgelicht