Armoede

Volgens de cijfers van het Sociaal Planbureau is het aantal mensen die in armoede leven afgenomen. Toch zijn er nog te veel mensen die in armoede leven. Het kan iedereen overkomen en niets is een zekerheid in het leven.

Ook in de gemeente Heerde zijn er inwoners die in armoede leven. Als wethouder werk en inkomen ga ik soms het gesprek aan met mensen die het moeilijk hebben.

Soms zit ik achter het loket met mijn ambtenaar en voeren we een gesprek met bijstandsgerechtigden, soms ga ik met de mensen in gesprek die bij de voedselbank aankloppen of we gaan op huisbezoek om te kijken wat we voor onze inwoners kunnen betekenen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Een goed gesprek levert soms veel meer op dan het lezen van vele rapporten. Daarnaast zijn er ook verschillende professionals van verschillende organisaties die met de doelgroep te maken hebben.

Met die laatste groep hebben we voor de zomer een eerste bijeenkomst georganiseerd om kennis te delen en samen te werken over armoedebestrijding. In Heerde willen we middels een ‘Armoedepact Heerde’ een lokaal netwerk opzetten van maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid.

Leven in armoede legt voor veel mensen, zowel voor volwassenen als kinderen, vele beperkingen op om mee te kunnen doen in de samenleving. Alleen al in Heerde hebben we ongeveer 450 kinderen jonger dan 18 jaar die in armoede leven.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor andere doelgroepen zoals ouderen, gezinnen en of alleenstaande ouders. Ik heb gemerkt dat zelfs mensen met een baan soms niet voldoende inkomen hebben om bijvoorbeeld hun boodschappen te kunnen doen.

Aan de buitenkant is niet altijd de ellende van thuis te zien. In onze aanpak hebben we, naast armoedebestrijding, ook aandacht voor preventie.

Als gemeente Heerde willen we er voor iedereen zijn en dat iedereen fatsoenlijk kan meedoen in de samenleving. Zoals Nelson Mandela het heeft gezegd: ‘Armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist.’

Yasemin Cegerek