Energieneutraal

Op steeds meer daken van huizen en bedrijven zie je zonnepanelen liggen. Op het dak van ons gemeentekantoor ligt er ook een aantal. Steeds meer inwoners denken na over het verduurzamen van hun woning. De gemeente, de energiecoöperatie, het energieloket en anderen zien de belangstelling hiervoor toenemen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

De opgave om in de komende jaren energieneutraal te worden is groot. Vandaar dat de gemeente, het waterschap, de provincie en anderen door het Rijk uitgedaagd zijn om hier een plan voor te maken. Daarom wordt nagedacht over plekken waar ‘zon-op-land’ en windenergie kan worden opgewekt. Dat plan, de Regionale Energie Strategie (RES), is in concept klaar. Binnenkort wordt daarover in de gemeenteraad gesproken. Eén van de wensen van de gemeenteraad is om daar ook met de samenleving over te spreken. Dus met u en jou. 

Het doel is om in de komende jaren uiteindelijk geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. De natuurlijke bronnen raken op termijn uitgeput (denk aan het gas in Groningen), terwijl er alternatieven voor handen zijn. Deze opdracht is best een uitdaging, omdat we wonen en leven in prachtig landschap. In deze RES-plannen wordt geprobeerd daarvoor een handreiking te doen. Ook, om dit samen op te pakken. Dit onderwerp houdt ons bezig en zal ons ook bezig houden de komende jaren, op weg naar een energieneutrale gemeente.