Invullen vragenlijst afvalinzameling

Heeft u een vragenlijst over afvalinzameling ontvangen? Wilt u deze vragenlijst dan invullen en versturen?

Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over de inzameling van de verschillende afvalstromen en het beleid over afval en grondstoffen.

Antwoorden worden anoniem verwerkt. Invullen kan tot 5 oktober. U kunt de vragenlijst online invullen of de papieren versie opsturen.