Egels tellen

Op 24 en 25 september vindt de nationale egeltelling plaats. Sinds een aantal jaren is de egel onze ambassadeur voor de biodiversiteit in Heerde, samen met de vlinderfamilie het blauwtje.

Natuurverenigingen uit onze gemeente werken samen met inwoners aan de bescherming van deze soorten. Door met de nationale egeltelling mee te doen krijgen we een beeld van het aantal egels in onze gemeente. Telt u daarom ook mee? Meer informatie over de egeltelling en hoe vindt u op www.zoogdiervereniging.nl.

Voor tips hoe u de egel een steuntje in de rug kunt geven kijk op www.heerde.nl/egel.