Groene organisaties en gemeente van start met biodiversiteitsvisie

Groene organisaties zijn samen met de gemeente Heerde begonnen met het ontwikkelen van een plan om de biodiversiteit te verbeteren. Op 4 april vond de eerste bijeenkomst plaats, met 19 ‘groene’ organisaties uit de gemeente. Ook enkele inwoners waren aanwezig.

BiodiversiteitNa een kennismaking heeft adviesbureau Eelerwoude uitgelegd welke basisprincipes helpen om meer planten en dieren op geschikte plaatsen te krijgen. Denk hierbij aan het verbinden van leefgebieden, variatie in hoogte en het gebruik van inheemse planten en bomen. Onze gemeente ligt op de overgang van bos naar uiterwaarden en kent daardoor veel verschillende leefgebieden.

De ambitie is om in elk van die leefgebieden, en dus ook in de stedelijke omgeving, de biodiversiteit te verbeteren. Na de uitleg zijn in 4 groepen ideeën verzameld over hoe we de biodiversiteit in de gemeente kunnen verbeteren. Alle verzamelde ideeën worden beoordeeld en een selectie daarvan wordt opgenomen in de activiteitenagenda.

Tijdens deze levendige avond zijn belangrijke punten naar voren gekomen over de verbetering van de biodiversiteit en op welke manieren we dit kunnen doen. Veel organisaties zijn al actief bezig. Tijdens de bijeenkomst zijn goede contacten gelegd om gezamenlijke projecten te starten die de biodiversiteit verbeteren.

De gemeente gebruikt de input voor het opstellen van een biodiversiteitsvisie en een activiteitenplan. De visie wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden bij de raad. Het geeft richting aan het biodiversiteitsbeleid. De activiteitenagenda geeft aan welke acties de gemeente, samen met anderen, gaat uitvoeren om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten.

Heeft u ook goede ideeën om de biodiversiteit te bevorderen? Dan kunt u deze mailen naar Wim Boerée via w.boeree@heerde.nl.