Openstelling aanwijzingsprocedure lokale omroep

Op 30 november 2024 vervalt de 5-jarige aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Heerde als lokale omroep voor onze gemeente. Het Commissariaat voor de Media heeft daarom een aanwijzingsprocedure lokale omroep opengesteld.

Tot en met 30 mei 2024 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deze aanwijzingsprocedure. De procedure zelf eindigt op 30 november 2024. Aanmelden kan via de volgende link:

Aanmelden aanwijzingsprocedure

De gemeente Heerde stelt hierbij geen extra toetsingscriteria.

Na het advies van de gemeente Heerde besluit het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van de lokale omroep.