Veluwse burgemeesters en VOC-LbO ondertekenen intentieverklaring voor gezamenlijke inzet voor veteranen

De Stichting Veteranen Ontmoetings Centrum Legerplaats bij Oldebroek (SVOC-LbO) en de zes omliggende gemeenten, Oldebroek, Hattem, Elburg, Heerde, Nunspeet en Epe werken samen om veteranen te vinden, te binden, te informeren en met elkaar in contact te brengen. Deze afspraak werd op 28 maart ondertekend tijdens de Paaslunch op de Legerplaats bij Oldebroek.

De gemeenten en het VOC-LbO geven in deze intentieverklaring aan dat zij samenwerken om invulling te geven aan de Veteranenwet, waarin erkenning, waardering en zorg de kernpunten zijn. De gemeenten doen dit door jaarlijks een lokale of regionale veteranendag te organiseren en de activiteiten van het VOC-LbO te faciliteren. De activiteiten van het VOC-LbO zijn erop gericht veteranen in de regio in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en zo nodig te bemiddelen bij een zorgvraag. Dit doen zij op hun eigen locatie met faciliteiten op de Legerplaats bij Oldebroek. Verdere samenwerking zal de effectiviteit van de veteranenzorg in de regio vergroten. 

De intentieverklaring werd ondertekend door burgemeester Haseloop-Amsing (Oldebroek), burgemeester Sanderse (Hattem), burgemeester Rozendaal (Elburg), burgemeester Prinsen (Heerde), burgemeester Blom (Nunspeet), burgemeester Horn (Epe) en voorzitter Rosengarten van de SVOC-LbO.

Oproep voor veteranen

Veteranen die vrijblijvend op de hoogte willen blijven van de activiteiten in de regio kunnen de website www.voc-lbo.nl bezoeken en zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ondertekening