Bezoek college van Gedeputeerde Staten

Op dinsdag 18 juni is het voltallige college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland op werkbezoek geweest. Zij maakten een rondrit door een deel van het gebied van de Kop van de Veluwe.

In de trouwzaal van de gemeente Hattem informeerde wethouder Koen Castelein (gemeente Hattem) het college over de relatie met Zwolle. De IJssel die onze gebieden van elkaar scheidt is ook een verbindende factor. Zo zou de lege stadsbus van Zwolle ook in Hattem van betekenis kunnen zijn. Veel Zwollenaren hebben de aantrekkelijke woonomgeving van Hattem ontdekt. Tegelijkertijd ziet de regio dat het maar niet lukt om te voorzien in voldoende woningen. 

Wethouder Liesbeth Vos (gemeente Oldebroek) benadrukte de grote vertragingen bij de bouw van nieuwe huizen. Dit komt door de problemen rondom de stikstofuitstoot en de beschermde flora en fauna. Een voorbeeld hiervan betreft de aanwezigheid van een steenuil. 

De infrastructuur en mobiliteit kwamen breed aan bod. Hoe houden we onze regio over een langere termijn bereikbaar? Wolbert Meijer (gemeente Heerde) vroeg aandacht voor de ontwikkelingsruimte voor onze (grotendeels familie-) bedrijven. Hoe zorgen we voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden?

Binnen de Kop van de Veluwe gaat veel aandacht uit naar het onderwerp vitale kernen. Voorbeelden hiervan zag het college van GS in Oosterwolde. Daar zorgt een actieve groep inwoners voor het in stand houden van de voorzieningen. Ook is het gelukt om in 3 jaar de woningen te bouwen die voor 10 jaar gepland stonden. Krista van Norel, kunstenares en medebedenkster, gaf tekst en uitleg over het onlangs opgerichte V1-monument. 

De rondrit heeft volgens Kop van de Veluwe-voorzitter Jan Nathan Rozendaal goed effecten: “Zo heb je een aantal uren contact met de gedeputeerden en de waarnemend commissaris. Hierdoor houden we de focus van het college van GS vast. En dat is goed voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.”