Over uw buurt

Wilt u ook weten wat de gemeente Heerde over uw eigen buurt besluit? Zoals welke omgevingsvergunningen zijn verleend of welke regelingen zijn vastgesteld?

Bekendmakingen

De gemeente Heerde publiceert wekelijks alle aangevraagde en verleende vergunningen, bestemmingsplannen die ter inzage liggen en nieuwe, vastgestelde regelgeving. Deze besluiten worden bekendmakingen genoemd en staan in huis-aan-huisblad De Schaapskooi en op de gemeentelijke website.

‘Over uw buurt’

U kunt ook via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ op de hoogte blijven van berichten van de overheid. U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Meer informatie en aanmelden.

Gerelateerde informatie