Over uw buurt

Wilt u ook weten wat de gemeente Heerde over uw eigen buurt besluit? Zoals welke omgevingsvergunningen zijn verleend of welke regelingen zijn vastgesteld?

Bekendmakingen

De gemeente Heerde publiceert wekelijks alle aangevraagde en verleende vergunningen, bestemmingsplannen die ter inzage liggen en nieuwe, vastgestelde regelgeving. Deze besluiten worden bekendmakingen genoemd en staan in huis-aan-huisblad De Schaapskooi en op de gemeentelijke website.

E-mailservice

U kunt elke week de krant of de website bekijken, maar het is ook mogelijk om een e-mail te ontvangen wanneer er over uw eigen buurt iets is besloten. Via de gratis service 'Over uw buurt' ontvangt u informatie over uw buurt via e-mail. Nu kan dat ook via de nieuwe app voor smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows.

Aanmelden

Aanmelden voor de service kan via de website overuwbuurt.overheid.nl. Daar kunt u zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om hun huis of bedrijf.   

Gerelateerde informatie