Apeldoorns Kanaal

Op het scheidingsvlak van het Veluwe-massief en de IJsselvallei loopt het Apeldoorns Kanaal als een langgerekt blauw lint door zes Oost-Veluwse gemeenten.

Op dit moment wordt gewerkt aan de toeristische waarde van het Apeldoorns Kanaal. Hiervoor is een gebiedsagenda opgesteld met verschillende projecten die deze toeristische waarde vergroten. De projecten binnen de gebiedsagenda worden in 2015 afgerond. Op dit moment liggen de projecten op schema. Bij de projecten werkt de gemeente Heerde samen met de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe. Bij het maken van de plannen werd ook de lokale bevolking betrokken.

Bijna anderhalve eeuw vormde het kanaal een economische schakel tussen de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Rheden. Door de naoorlogse maatschappelijke en economische ontwikkelingen werd het kanaal gaandeweg minder belangrijk. In 1972 werd het na 143 jaar definitief gesloten voor de scheepvaart.

Visie

Lange tijd ontbrak een duidelijke visie op een nieuwe toekomst voor het kanaal. Sinds enige jaren is het Apeldoorns Kanaal echter terug op de politieke en maatschappelijke agenda. Het kanaal en zijn omgeving zijn zowel landschappelijk als cultuurhistorisch bijzonder aantrekkelijk.

Nu toerisme en recreatie zijn uitgegroeid tot een belangrijke economische factor, wordt duidelijk dat het Apeldoorns Kanaal en zijn omgeving zeer veel mogelijkheden in zich hebben. Dit is verwoord in de Visie Apeldoorns Kanaal (pdf, 2MB).

De gebiedsagenda (pdf, 8MB) schetst de kwaliteiten en de ontwikkelingen van het gebied en toont hoe deze met de ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal kan worden versterkt.

De projecten

Een aantal van deze projecten is inmiddels afgerond.

Op 6 oktober 2015 is een themapagina over het Apeldoorns Kanaal (pdf. 485Kb) in de Schaapskooi gepubliceerd.

Stichting Apeldoorns Kanaal

De stichting Apeldoorns Kanaal (externe link) is een samenwerkingsverband van zes kanaalgemeenten (waaronder Heerde), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De stichting streeft ernaar de mogelijkheden van het Apeldoorns Kanaal zo optimaal mogelijk te benutten. Op de website van de stichting Apeldoorns Kanaal vindt u onderwerpen als doelstelling, organisatie, historie en haalbaarheid.