Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld

Het programma Gebiedsontwikkeling is afgerond. Met de opening van de Verbeelding van de Oude IJsselloop werd het laatste project uit dit programma afgerond. Het programma Gebiedsontwikkeling was bedoeld om het gebied rond de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld een nieuwe impuls te geven op het gebied van leefbaarheid, de economische structuur en de ruimtelijke kwaliteit.

Verantwoordelijkheid

De projecten die direct samenhangen met de aanleg van de hoogwatergeul vallen onder verantwoordelijkheid van het waterschap. De overige projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Heerde. De provincie Gelderland is een grote cofinancier met een bedrag van 5,1 miljoen euro.

Projecten

Bekijk alle projecten in het Overzicht projecten gebiedsontwikkeling (pdf, 700KB) of bekijk de afgeronde projecten hieronder.

Afgeronde projecten

Overgedragen projecten

Projecten gerelateerd aan de Hoogwatergeul

De projecten uit hoofdstuk 1 (projecten gerelateerd aan de Hoogwatergeul) worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Waterschap. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap.