Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld

Met het programma Gebiedsontwikkeling krijgt het gebied rond de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld een nieuwe impuls op het gebied van leefbaarheid, de economische structuur en de ruimtelijke kwaliteit.

Op deze site vindt u informatie over de gebiedsontwikkeling in het algemeen. Daarnaast vindt u hier informatie over de lopende projecten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Heerde vallen.

Verantwoordelijkheid

De projecten die direct samenhangen met de aanleg van de hoogwatergeul vallen onder verantwoordelijkheid van het waterschap. De overige projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Heerde. De provincie Gelderland is een grote cofinancier met een bedrag van 5,1 miljoen euro.

Ruimtelijke heroriëntering Veessen-Vorchten

Onderstaand rapport gaat over de wenselijkheid, haalbaarheid en realiseerbaarheid van een nieuwe gezamenlijke accommodatie in Veessen.

Projecten

Bekijk alle projecten in het Overzicht projecten gebiedsontwikkeling (pdf, 700KB) of bekijk de lopende en afgeronde projecten hieronder.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Overgedragen projecten

Projecten gerelateerd aan de Hoogwatergeul

De projecten uit hoofdstuk 1 (projecten gerelateerd aan de Hoogwatergeul) worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Waterschap. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap. 

Uitgelicht