Kleine projecten

Binnen het programma Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld is ook budget ingeruimd voor diverse kleine projectjes.

Uit het bedrag dat beschikbaar was voor kleinere projecten zijn tot op hedendrie projecten ondersteund: de glazen deur bij de Stoom van Jan, de recente theatervoorstelling over De Groene Rivier en het bijbehorende boek en het trekpontje bij Wapenveld