Project Vorchten

Binnen de gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld zijn een aantal plannen opgenomen voor Vorchten. Die zijn samengevoegd in het 'project Vorchten'.

Vanuit efficiëntie en effectiviteit zijn de projecten, die van toepassing zijn op Vorchten, samen opgepakt onder de noemer van het project Gebiedsontwikkeling Veessen Wapenveld - Project Vorchten. Vanuit de gebiedsontwikkeling gaat het om de volgende projecten.

  • het herinrichten van de ruimte rondom de kerk;
  • de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) i.p.v. de huidige consistorie nabij de kerk;
  • de realisatie van speelvoorzieningen voor de jeugd nabij de kerk en het MFC;
  • de realisatie van een nieuwe hoogstam boomgaard nabij de kerk en het MFC.

Stand van zaken

De werkzaamheden zijn uitgevoerd

Plannen

Facebook

Het MFC heeft ook een eigen Facebookpagina: www.facebook.com/mfcvorchten/