Rivierfront Veessen

Het project Rivierfront Veessen is omvangrijk. Doel van het project is een kwalitatieve slag te maken in het rivierfront, met behoud en waar mogelijk versterking van landschappelijke waarden.

Aantrekkelijke rust- en pleisterplaats

De opgave is het rivierfront te ontwikkelen tot een aantrekkelijke rust- en pleisterplaats voor bewoners en uiteenlopende recreanten; vooral watersporters, wandelaars en fietsers, natuur- en rustzoekers. Een aantrekkelijk IJsselfront met kleinschalige, maar kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waaronder mogelijk horeca, verblijfsrecreatie, zwemgelegenheid, een jachthaven en natuurontwikkeling versterken dit beeld. Een integrale aanpak biedt kansen om het ‘verrommelde’ rivierfront in zijn geheel en in samenhang met de verschillende bestemmingen en haar omgeving te ontwikkelen.

Stand van zaken

Op 18 april 2017 is het officiële startschot voor de uitvoering van de plannen gegeven. Eind 2017 zijn de plannen afgerond. Veessen heeft een nieuwe haven (in exploitatie door een stichting), een openbaar haventerrein, standplaatsen voor campers en op het terrein van IJsselhoeve zijn openbare (parkeer) voorzieningen aangelegd.