Groot onderhoud Flessenbergerweg

In mei/juni 2021 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de Flessenbergerweg in Wapenveld:

  • de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt;
  • de verspringingen in de rijbaan worden verwijderd;
  • op de kruispunten worden verhoogde asfaltplateau’s (verkeersdrempels) aangebracht. 

Bekijk de uitvoeringstekeningen: