Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Groot onderhoud Flessenbergerweg

In mei/juni 2021 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de Flessenbergerweg in Wapenveld:

  • de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt;
  • de verspringingen in de rijbaan worden verwijderd;
  • op de kruispunten worden verhoogde asfaltplateau’s (verkeersdrempels) aangebracht. 

Bekijk de uitvoeringstekeningen: