Heerde Circulair

We leven in een tijd waarin we veel hebben, maar ook veel weggooien. Teveel producten en grondstoffen worden na gebruik als ‘onbruikbaar’ afval weggegooid en komen in het milieu terecht. Dit is slecht voor het milieu en tegelijkertijd is dit helemaal niet nodig.

We kunnen alle producten en grondstoffen namelijk hergebruiken als we ze goed scheiden en op de juiste plek verzamelen. Hier willen we in heel Nederland, en ook in Heerde, verandering in brengen. We willen ons inzetten voor een duurzame samenleving door middel van een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

Kortgezegd betekent circulaire economie het optimaal inzetten en hergebruiken van producten en grondstoffen. In een circulaire economie hebben we geen afval meer en worden alle grondstoffen opnieuw gebruikt. Maar denk ook aan het verlengen van de levensduur van producten of het ruilen en uitlenen van producten. Dit laatste kunt u in Heerde als allereerste met de nieuwe GIVO-app gaan doen. Met deze app kunt u producten en diensten ruilen met andere inwoners in Heerde.

Als we met zijn allen ons afval goed scheiden en het naar de juiste plek brengen, kunnen we de meeste grondstoffen hergebruiken. Jaarlijks verdwijnt er bijvoorbeeld acht kilo textiel per persoon per huishouden in de restafvalcontainer, terwijl textielafval als grondstof voor nieuwe producten gebruikt kan worden. En goed gescheiden pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) wordt bijvoorbeeld weer verwerkt tot nieuw blik of granulaat (korrels) voor nieuwe plastic producten.

Er valt veel milieu- en economische winst te behalen als we producten en grondstoffen goed scheiden en hergebruiken. En daar willen we in Heerde voor gaan! Wij willen ons inzetten voor een 100% circulaire economie en daar hebben we u bij nodig. Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat u daarin kunt betekenen? Lees hieronder ons actieplan en kom naar de inspirerende bijeenkomst op 7 november.

cegerek

Yasemin Cegerek
Wethouder Circulaire economie

Circulaire bijeenkomst 7 november 2019

Op 7 november organiseert de gemeente een bijeenkomst over hoe we samen met u circulair willen worden. Alle inwoners van de gemeente zijn van harte uitgenodigd om te komen! ’s Middags vertellen verschillende inspirerende sprekers over voorbeelden van circulariteit. Ook wordt dan voor het eerst in Nederland de app voor ‘geldloos betalen’ geïntroduceerd (zie hieronder). ’s Avonds kunt u ideeën geven voor het actieplan waarin staat wat wij kunnen doen om circulair te worden. De bijeenkomst vindt plaats in De Heerd in Heerde en duurt van 15.30 tot 19.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur). U kunt er ook voor kiezen om alleen ’s middags of ’s avonds (vanaf 18.00 uur) te komen! We zorgen er voor dat u geen lege maag krijgt. En heeft u geen oppas? Breng dan gerust uw kinderen mee.

Nieuwe app 'Geldloos betalen'

Heerde heeft de landelijke primeur voor een nieuwe app! U kunt de eerste zijn die van deze leuke app gebruik gaat maken. Tijdens de bijeenkomst op 7 november wordt deze app gelanceerd en u kunt meedoen.

Met de GIVO-app kunt u met plaatjes, vraag en aanbod producten en diensten met elkaar ruilen, zonder dat dit geld kost. Jouw soep in ruil voor het lenen van mijn fiets of mijn overgebleven speelgoed in ruil voor jouw trui. Dat is niet alleen goed voor onszelf, het is ook duurzaam en circulair. De GIVO-app is veilig en betrouwbaar, eenvoudig in het gebruik en laagdrempelig. Meer informatie.

Actieplan Heerde Circulair

Heerde streeft naar een 100% circulaire economie in 2025. Dit betekent dat we geen restafval meer overhouden en alle grondstoffen hergebruiken. Ook moeten we minder grondstoffen gebruiken. En als we ze gebruiken, moeten we ze zo dicht mogelijk bij huis halen.

In Heerde willen we daarvoor gaan! Maar dat kunnen we niet zonder uw hulp. Sterker nog, het zijn de inwoners, ondernemers en organisaties die het moeten doen. We willen inwoners, organisaties en ondernemers stimuleren en prikkelen om bewuste keuzes te maken bij de productie, consumptie en distributie van grondstoffen en arbeid.

We nodigen u en jou daarom van harte uit om mee te doen. Dat kan op korte termijn, door op 7 november mee te praten over het actieplan (pdf, 503Kb), dat nu nog een 'kladblokversie' is.

Afvalinzameling

Ook bij de afvalinzameling werkt de gemeente Heerde graag circulair. We zetten daarom zoveel mogelijk in op afvalscheiding. Door goed te scheiden is er minder restafval. Door alleen voor restafval te laten betalen, worden inwoners bewust gemaakt om afval te scheiden. Doordat er minder restafval is, hoeft deze maar eens in de zes weken te worden opgehaald. Het doel is om een gemeente te worden zonder restafval. Meer informatie.