Heerde circulair

Vanaf de zomer van 2019 wordt het restafval in de gemeente Heerde eens in de zes weken opgehaald. Tot nu toe was dat eens in de vier weken. Het is een belangrijke stap naar een beter milieu.

Wie bewust inkopen doet en het afval goed scheidt, houdt nauwelijks restafval over. Uit cijfers van ROVA blijkt dat veel inwoners van Heerde al serieus bezig zijn met afvalscheiding. Wie straks toch nog vaker dan eens in de zes weken van het restafval af wil, kan dit kwijt in ondergrondse containers. Die worden nu al gebruikt bij hoogbouw. Daar worden 11 locaties aan toegevoegd. In totaal zijn er dan 26 locaties waar de inwoners zo nodig hun extra restafval kwijt kunnen. Elk huishouden krijgt hiervoor een pasje. Waar de containers precies komen heeft de gemeente tijdens informatieavonden (in januari 2019) met de inwoners besproken.

Zorgvuldig locaties bepalen

Eerder was er sprake van om vanaf januari 2019 over te gaan op eens in de zes weken restafval inzamelen. Maar de gemeente en ROVA willen de locaties van de ondergrondse containers zorgvuldig bepalen en dit eerst bespreken met de inwoners. Dat vergt tijd. De nieuwe ondergrondse containers kunnen niet zomaar overal de grond in. Er moet rekening worden gehouden met leidingen en kabels, de verkeersveiligheid en allerlei praktische zaken.

Inzameling grondstoffen blijft ongewijzigd

Wat niet verandert is de inzameling van grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), gft en papier en karton. Pmd wordt elke twee weken ingezameld. Evenals de gft-container. Papier en karton wordt eens in de vier weken opgehaald. Glas kan zoals bekend in de daarvoor bestemde glasbakken. Als iedereen z’n afval steeds beter scheidt, lopen de kilo’s restafval de komende jaren steeds verder terug.

Heerde heeft het doel een gemeente zonder restafval te worden. Daar wil het college van Heerde zich dan ook voor inzetten, samen met de gemeenteraad en alle inwoners. Dit heet ook wel een circulaire economie; alle ‘afval’ kan als grondstof weer hergebruikt worden. Minder vaak het restafval ophalen is daarom een belangrijke stap naar Heerde circulair; een gemeente zonder restafval. 

Meer informatie