Herinrichting Bloemstraat

In mei 2021 is een start gemaakt met de herinrichting van de Bloemstraat in Heerde. 

Werkzaamheden

  • Alle bestaande verharding wordt verwijderd. De rijbaan wordt voorzien van gebakken klinkers en er wordt een nieuw trottoir aangelegd;
  • Er wordt een nieuw infiltratieriool aangelegd en alle huisaansluitingen worden vernieuwd;
  • Vóór de nieuwe woningen worden openbare parkeerplaatsen aangelegd;
  • De openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting;
  • De groenvoorziening wordt vernieuwd.

Wegafsluiting

Van maandag 3 mei tot vrijdag 10 september 2021 wordt de Bloemstraat in drie fasen afgesloten voor het verkeer.

  • In de eerste fase wordt het deel tussen de Veerstraat en Rozenstraat afgesloten;
  • In de tweede fase wordt het deel tussen de Rozenstraat en Postweg afgesloten;
  • In de derde fase wordt de kruising met de Postweg afgesloten.

De omleidingen worden met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.

Bekijk de inrichtingstekening (pdf, 1,1Mb) van de herinrichting van de Bloemstraat.