Herinrichting Bloemstraat

In het voorjaar van 2021 gaan we de Bloemstraat in Heerde herinrichten:

  • de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door gebakken klinkers;
  • er worden extra parkeervakken aangelegd, vanwege de nieuwe woningen in de Bloemstraat;
  • er wordt, naast het bestaande hoofdriool in de weg, een regenwaterriool aangelegd.

Bekijk de impressietekening (pdf, 2,3 Mb) en de uitvoeringstekening (pdf, 1,1Mb) van de herinrichting van de Bloemstraat.