Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Herinrichting Zwaaikolk

Op woensdag 11 september 2019 wordt begonnen met de herinrichting van de Zwaaikolk in Wapenveld.

Het gaat om de Zwaaikolk en de twee aangrenzende parkeerterreinen. Het startpunt van de werkzaamheden is aan de zijde van het Apeldoorns Kanaal.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De betonklinkers worden vervangen voor gebakken klinkers;
  • De kruispunten worden voorzien van een verhoogd plateau;
  • Langs de Zwaaikolk worden officiële parkeervakken aangelegd;
  • Er wordt een infiltratieriool aangelegd die het regenwater infiltreert in de bodem;
  • De Zwaaikolk wordt voorzien van LED-straatverlichting.

Afsluiting

Om de aanleg van de openbare ruimte te kunnen realiseren wordt de Zwaaikolk afgesloten voor het verkeer. De wegafsluiting zal tot 22 februari 2020 gefaseerd plaatsvinden.

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding en werkzaamheden worden met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.

Parkeren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden probeert de aannemer zoveel mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar te houden.

Vanwege de hoge parkeerdruk in de wijk en omliggende wijken, wordt een tijdelijk parkeerterrein ingericht.

Tijdens de werkzaamheden is het toegestaan om uw auto te parkeren op een deel van het grasveld/voetbalveld aan de Flessenbergerweg.