Herinrichting Zwaaikolk

In 2019 is een start gemaakt met de herinrichting van de Zwaaikolk in Wapenveld.

Het gaat om de Zwaaikolk en de twee aangrenzende parkeerterreinen. Het startpunt van de werkzaamheden is aan de zijde van het Apeldoorns Kanaal.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De betonklinkers worden vervangen voor gebakken klinkers;
  • De kruispunten worden voorzien van een verhoogd plateau;
  • Langs de Zwaaikolk worden officiële parkeervakken aangelegd;
  • Er wordt een infiltratieriool aangelegd die het regenwater infiltreert in de bodem;
  • De Zwaaikolk wordt voorzien van LED-straatverlichting.

Parkeren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden probeert de aannemer zoveel mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar te houden.

Vanwege de hoge parkeerdruk in de wijk en omliggende wijken, wordt een tijdelijk parkeerterrein ingericht.

Tijdens de werkzaamheden is het toegestaan om uw auto te parkeren op een deel van het grasveld/voetbalveld aan de Flessenbergerweg.