Start ontwerp mfa Wapenveld

april 2021

Er is een nieuwe stap gezet voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (mfa) in Wapenveld met de keuze van een architect. Deze architect gaat, in goed contact met de toekomstige gebruikers, een ontwerp voor dit gebouw maken.
Hiermee belandt het project in een nieuwe fase, nadat eerder in goed overleg met de toekomstige gebruikers en de omgeving al de basis voor het plan is vastgelegd.

Er is gekozen voor BDG Architecten te Zwolle. Bij de keuze van de architect is gekeken naar ervaring die dit bureau heeft met zaken als visie op duurzaamheid, inpassing in de omgeving en participatie bij het ontwikkelen van het ontwerp. Het streven is om het definitieve ontwerp eind van dit jaar klaar te hebben.

Gebruikers

Bij het ontwerpen van de mfa worden de potentiële gebruikers en de omgeving uitgebreid betrokken, zowel door ze actief mee te laten praten en denken door ze te informeren. Bij het ontwerpen wordt gekeken naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de ruimte. Hiermee wordt verspilling voorkomen.

Mfa impressie 1