Renovatie Raadhuis

Op 22 september 2021 werd het gerenoveerde Raadhuis geopend. Op deze pagina leest u meer informatie over de renovatie.

De renovatie van het Raadhuis van de gemeente heerde vond plaats in de periode juni 2020 - september 2021. Het resultaat is een gebouw dat haar monumentale waarde heeft behouden, maar wel is aangepast aan de huidige tijd en weer 30 jaar mee kan.

Bent u benieuwd wat het resultaat is? Bekijk dan de video. Beelden van de renovatie kunt ook bekijken.

RTV794 heeft de opening op 22 september gefilmd. Op 25 september was er een open dag, waarbij zo'n 170 mensen het gebouw hebben bekeken.

De renovatie

Het Raadhuis is van binnen en van buiten helemaal opgeknapt. Veel van de aanpassingen zijn eigenlijk niet terug te zien: zo is de bekabeling helemaal vernieuwd en is er een goede klimaatbeheersing gekomen. Het gehele gebouw is veel energieneutraler gemaakt, bijvoorbeeld door voorzetramen en zonnepanelen. Bij de buitenmuur zijn de voegen opnieuw gevuld en goten vervangen.

De meest zichtbare verbouwingen zijn die van de trouwzaal en de voormalige raadzaal. Tot voor kort zat het bestuurssecretariaat in de aanbouw uit de jaren ‘70. Doordat deze aanbouw werd gesloopt, moest er op een andere manier ruimte worden gemaakt om iedereen te kunnen huisvesten. De oplossing was om de trouwzaal en de raadzaal te combineren.

Om dit te kunnen doen, heeft de trouwzaal een aanbouw gekregen. Dit is gebeurd in goed overleg met de stichting Vrienden van het Van Meurspark en erfgoeddeskundigen van de provincie. Met de aanbouw is de ruimte groot genoeg om ook als raadzaal gebruikt te kunnen worden. De grotendeels glazen aanbouw is ruim drie meter diep, waardoor een zeer open beeld is ontstaan. 

De voormalige raadzaal is omgebouwd tot in totaal drie ruimtes. Aan beide zijden is een kamer voor een wethouder gemaakt, met daartussen een werkruimte, die ook wordt gebruikt als vergaderruimte voor het college van B&W.

Minder grote verbouwingen zijn bijvoorbeeld de verplaatsing van de keuken naar een voormalige kantoorruimte, de verplaatsing van de lift, waarmee ook de kelder bereikbaar is geworden, en het uitdiepen van de kelder waar toiletvoorzieningen zijn gekomen.

Noodzaak renovatie

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 besloot de gemeenteraad om in te stemmen met de renovatie van het Raadhuis. Al eerder had de gemeenteraad besloten om het Raadhuis te behouden voor het gemeentebestuur. Dit betekende wel dat er een renovatie nodig was. En wel om de volgende redenen:

  • De bouwkundige toestand: het gebouw kende (mede door uitgesteld onderhoud) veel gebreken en achterstallig onderhoud.
  • Duurzaamheid: het gebouw kende een energielabel G. Dit betekende dat er heel erg veel energie verloren ging en er ‘gestookt werd voor de vogeltjes’.
  • Functionaliteit: het gebouw moest aangepast worden aan de functies die er worden uitgevoerd. Daarnaast gaf dit de mogelijkheid om het binnenklimaat te verbeteren.
  • Ten slotte werd ook de toegankelijkheid verbeterd.

Financiën

Voor de verbouwing stelde de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van ruim € 1,8 miljoen. Dit was inclusief de (later beschikbaar gestelde) erfgoedsubsidie van bijna € 750.000 die de gemeente van de provincie Gelderland heeft gekregen vanuit de regeling Functioneel Gebruik Erfgoed.

Naast het bovengenoemde bedrag heeft de gemeenteraad een aanvullend budget beschikbaar gesteld tijdens de (digitale) raadsvergadering van 20 april 2020. Dit geld was nodig voor de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het raadhuis, een noodzakelijke asbestverwijdering en een audiovisuele installatie in de raadszaal. Dit laatste was een wens van de gemeenteraad, om uitzendingen van de vergadering en digitale verslaglegging mogelijk te maken. 

De verbouwing is keurig binnen het budget uitgevoerd, inclusief nieuw meubilair, bijvoorbeeld in de trouw-/raadzaal.

Themapagina

Op dinsdag 21 september 2021 heeft de gemeente een speciale themapagina over de renovatie geplaatst in de Schaapskooi. Hierin stond onder meer een stukje geschiedenis van het Raadhuis. U kunt de tekst van de pagina teruglezen.