Renovatie Raadhuis

In het najaar van 2019 moet de renovatie van het Raadhuis (Dorpsstraat 1 in Heerde) beginnen. Op deze pagina leest u de informatie rondom de renovatie.

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de renovatie van het Raadhuis. Hiervoor is een bedrag van ruim € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. Op deze projectpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoe gaat het er uit zien?

De meest in het oog springende verandering in het ontwerp is de uitbreiding van de huidige trouwzaal, waarbij deze ruimte ook een gecombineerde functie krijgt van trouwzaal en raadzaal. De wethouders komen allemaal op de eerste verdieping, de raadzaal wordt daarvoor omgebouwd tot werkkamers.

De aanbouw waar nu het Bestuurssecretariaat zit, verdwijnt. Het secretariaat krijgt een andere plek in het gebouw. Ook zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de toiletgroepen en de kamer van de bodes. Bekijk hieronder de tekeningen om alle wijzigingen te kunnen zien:

Waarom de renovatie?

De renovatie is nodig om vier redenen:

  • De bouwkundige toestand: het gebouw kent veel gebreken en achterstallig onderhoud. Het is hoog nodig tijd om dit op te knappen
  • Duurzaamheid: het gebouw kent nu nog een energielabel G. Dit betekent dat er heel erg veel enerie verloren gaat en dat we stoken voor de vogeltjes. We gaan naar minimaal energielabel B.
  • Werkklimaat/functionaliteit: het gebouw moet ook aangepast worden aan de functies die er worden uitgevoerd. Daarnaast is het binnenklimaat erg slecht (bijvoorbeeld erg heet in de zomer).
  • Tenslotte kan ook de toegankelijkheid worden verbeterd.

Kortom: we gaan voor een functioneler en duurzamer raadhuis dat er weer 30 jaar tegen kan!

Financien

De renovatie kost € 1,8 miljoen. Deze uitgave zal echter niet ten koste gaan van onze inwoners. Ten eerste is er namelijk al voor 'gespaard'. We hebben dus een reserve aangelegd. Daarnaast zoeken we naar subsidies, nadat we de subsidie van de provincie zijn misgelopen (via het lotingssysteem zijn we uitgeloot).

Tenslotte levert de aanpassing van het gebouw een bezuiniging op voor de komende jaren: de energiekosten zullen flink afnemen én na zo'n grootscheepse renovatie zullen we de komende jaren minder onderhoudskosten hebben. Dit weegt op tegen de extra jaarlijkse lasten voor de lening die we nodig hebben.

Tijdsplanning

We zitten momenteel in de ontwikkelfase. We hopen dit jaar te kunnen aanbesteden en met de eerste uitvoeringswerkzaamheden te kunnen beginnen.